تربیت کودک نافرمان

تربیت کودک نافرمان کار سختی است اما نشدنی نیست . کودکان معمولی به راحتی در برابر حرف بزرگترها تسلیم می شوند و قابل کنترل توسط والدین هستند اما کودک نافرمانی را در نظر بگیرید که پس از یک خرابکاری وحشتناک زمانی که شما با عصبانیت در حال سرزنش او هستید و انتظار دارید مقداری پشیمانی در او ببینید شاهد چشمانی هستید که بسیار از کرده خود راضی و خشنود است و با جسارت تمام به شما زل است و این تنها یکی از سختی های تربیت کودک نافرمان است . برخی والدین به دلیل عدم آگاهی از نحوه تربیت کودک نافرمان دست به تنبیه های سخت تری می زند و همواره حلقه آزادی کودک را با قوانین سخت گیرانه تر تنگ می کنند بی آنکه بداند این روش کار را بدتر می کند .

مشاوره اختلالات کودک با انجام تست های روانشناسی و پرسیدن سوالاتی ساده از کودک اقدامات درمان این عارضه رفتاری را پیش می گیرد و با ایجاد روابطی دوستانه و صمیمی با کودک و وارد شدن به دنیای بچگانه اش سعی در حل این مشکل می کند . بهتر است والدین بدون آگاهی اقدامی در تربیت کودک نافرمان نکنند ؛ یکی از ساده ترین راه ها برای بیشتر شدن آگاهی والدین مطالعه کتاب هایی است که مرتبط با نحوه تربیت کودکان نافرمان است .