تاثیر ازدواج در آینده

تاثیر واقعی ازدواج بر آینده (رویا پردازی ممنوع )

 

 همه افراد پیش از ازدواج یک تصویر رویایی برای خود می سازند که بعد از این اتفاق هیچ مشکلی وجود ندارد و همه کارها به اصطلاح روی غلتک می افتند .

 اما در حقیقت چنین نیست . مشاوره پیش از ازدواج به شما کمک می کند تا تمام برداشت های نادرست خود را دور بیندازید و با نگاهی دقیق تر و عمیق تر به ازدواج می توانید درست تصمیم بگیرید و به ازدواج نگاه کنید.

 مشاوران پیش از ازدواج با شما کمک می کنند تا با واقعیت های زیبا و زشت ازدواج روبرو شوید و بعد از درک این واقعیت ها تصمیم نهایی خود را بگیرید.