بیماری روانی در کودکان

علائم متداول موضوعات بهداشت روان

بی اختیاری ادرار تنظیم مشکل در موقعیت های اجتماعی و یا موقعیت های جدید کابوس های مکرر ، وحشت در شب و یا مشکلات خواب مانند بی خوابی نمرات پایین یا افت ناگهانی تحصیلی نگرانی و استرس مداوم کناره گیری اجتماعی از فعالیت هایی که فرزند شما زمانی دوست داشته است . کاهش قابل توجه و یا ناگهانی اشتها و یا کاهش شدید وزن وسواس یا تلاش فرزند شما به صداهایی که در گوش خود می شنود ، پاسخ می دهد . بیشتر وقت خود را به تنهایی و یا درگیر انزوای اجتماعی داوطلبانه می گذراند .