بهترین خانواده درمانگر آنلاین

بهترین نوع مشاوره خانواده یا همان خانواده درمانی کدام است؟کاملا طبیعی است که بسیاری از افراد در اولین مرحله، بعد از شنیدن عنوان “مشاوره خانواده” عکس العمل های متفاوتی نشان دهند. این ایهام در ذهن همه افراد شکل می گیرد که آیا مشاور خانواده مناسب آن ها خواهد بود یا خیر؟
با توجه به شرایط متفاوت افراد در زندگی فردی یا حتی جامعه کوچک خانواده، مشاوره خانواده نیز به چند نوع تقسیم شده است تا پاسخگوی نیاز همه افراد در جایگاه ها و شرایط مختلف باشد. در ادامه این مقاله به بررسی رایج ترین و بهترین مدل های مشاوره خانواده می پردازیم.

1- خانواده درمانی ساختاری
یکی از رایج ترین روش های مشاوره خانواده درمانی، روش ساختاری است.
در این روش تمرکز درمانگر بر روی مرز های میان افراد خانواده، ارتباط افراد با یکدیگر و سلسله مراتب زیر مجموعه هایی مانند سلیقه هاست.
در روش خانواده درمانی ساختاری، دکتر روانشناس با توجه به تحلیل ساختار خانواده و ارتباطاتی که میان والدین با یکدیگر، والدین با فرزندان و فرزندان با یکدیگر دارند، نقاط ضعف را تشخیص می دهد.
در مرحله بعدی با ارائه روش های مختلف، راهکار هایی برای رهایی از نقطه ضعف های ایجاد شده، پیشنهاد می شود و با تمرکز بر نحوه اجرای روش ها و به کار بستن آن ها مسیر مناسبی برای رفع مسائل پیدا می شود.

2- مشاوره خانواده سیستمی
از دیگر روش های متداول مشاوره خانواده می توان به رویکرد خانواده درمانی سیستمی اشاره کرد.
در این مدل مشاوره، تمرکز فرد درمانگر بر روی ارتباطات غلط افراد خانواده و معانی متفاوت رفتارهای افراد خانواده است.
توجه داشته باشید که فرد درمانگر به عنوان یک معلم، باید و نباید هایی را برای افراد خانواده شرح نمی دهد بلکه با راهنمایی و بیان آنچه که از دنیای بیرون خانواده مشاهده می کند، دیدگاه افراد خانواده را نسبت به دیگر زوایای مسائل باز می کند و مسیری را برای افراد در نظر می گیرد تا هر فرد به صورت مستقل با مشکلات دست و پنجه نرم کند و آن ها را حل کند.

3- مشاوره خانواده استراتژیک
در روش مشاوره استراتژیک، مسیر خلاصه و کوتاه تری برای افراد خانواده در نظر گرفته می شود.
بر خلاف روش خانواده سیستمی، در روش مشاوره استراتژیک، دکتر روانشناس به عنوان یک رهبر برای اعضای خانواده چارچوب های خاصی تعیین می کند که افراد باید طبق روش های تعیین شده، تعامل، رفتار ها و ارتباطات خود را تغییر داده تا به استراتژی مد نظر نزدیک شوند.