آوای سعادت

برنامه ریزی بعد ازدواج

برنامه ریزی دقیق برای بعد از ازدواج

 

هیچ کس در جهان نمی تواند ادعا کند که تمام برنامه ها و اهداف خود را دقیقاً در زمانی از پیش تعیین شده، به یکی از مهمترین برنامه ها در آینده از بزرگترین نقاط ضعف جا نیفتاده در خانواده های ایرانی می باشد. 

مشاوره از ازدواج برای شما برنامه و زمانی برای تعیین زمان انجام هر اتفاقی بر اساس توافقات بین زوجین می باشد. برای مثال در بین مردان سنتی یکی از ازدواج به دنیا آوردن بچه می باشد که حاضرند بعد از ازدواج برای تولد اولین فرزند خود آماده شوند .

 اما اگر این موضوع با دیگر ازدواج از قبل تعیین نشده باشد ممکن است به دلیل عدم پذیرش این تصمیم بزرگ، به اختلافاتی بین زوجین ختم بشود.

 برای همین ازدواج با پرسش درباره موضوع ازدواج و زمان رسیدن به هر کدام از این اهداف برای شما و خانواده جدیدتان برنامه زمانی تعیین می کنند تا به درک دقیق تری از خواسته های مختلف برسید.