برخورد با کودک نافرمان

روش های برخورد با کودک نافرمان نیز به ظاهر ساده است اما نکته مهم در این روش ها نحوه بکار گیری آنها می باشد زیرا لازم است هنگامی که کودکتان حسابی شما را کلافه کرده است آرامش خود را حفظ کنید و روش های برخورد با کودک نافرمان را به یاد بیاورید . از جمله مهم ترین روش های پیشنهادی در برخورد با کودکان نافرمان می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1.قبل از اینکه بحث کنید ، به حرف های کودک گوش دهید .

2.به کودک دستور ندهید و سعی کنید ارتباطی دوستانه با او برقرار کنید .

  1. به جای دستور دادن چند انتخاب برای کودک قرار دهید و به او حق انتخاب دهید .

4.آرام و صبورانه عمل کنید و از پرخاشگری بپرهیزید .

5.برای کودک خود ارزش قائل شوید .

6.همکاری کنید . به کمک کودک برخی کارها را انجام دهید تا حس مهم بودن به او دست بدهد .

7.با او صحبت کنید و به دنبال دلیل بی قراری اش بگردید ، مثلا از او بخواهید برایتان توضیح دهد چه چیزی موجب عصبانیتش شده است .