بد دهنی و فحاشی همسر

  1. فحاشی یک مکانیزم دفاعی در برابر ناکامی ها و عقده های فرد است.
  2. فحاشی می‌تواند به دلیل سرکوب کردن احساسات در دوران کودکی باشد.
  3. کودکان، ناسزاگویی و توهین های کلامی را الگو برداری و تقلید می‌کنند.
  4. این افراد با فحاشی احساس حقارت و حقیر بودن و ناتوانی خود را در برقراری ارتباط با دیگری بیان می‌کنند.
  5. گاهی اوقات فردی که فحاشی می‌کند احساس برتری تمام، در وجود خود می‌کند.
  6. فردی که فحاشی می‌کند هیچ مهارتی جهت برقراری ارتباط با همسرش را نمی‌داند.
  7. برخی از افراد از زمان کودکی آموخته‌اند که به این شیوه عمل کنند و با فحاشی کردن تنش و خشم خود را خالی کنند.
  8. مشاوران و روانشناسان سعی می‌کنند تا مهارت‌های کلامی و رفتاری را به این اشخاص آموزش دهند.
  9. فردی که ناسزا می‌گوید از اعتبار اجتماعی‌اش کاسته می‌شود و دیگران کمتر به او اعتماد می‌کنند.
  10. گاهی اوقات افراد از کلمات رکیک به‌عنوان شوخ طبع بودن استفاده می‌کنند.