با مردسالاری چگونه مقابله کنیم؟

با مردسالاری چگونه مقابله کنیم؟

 

 اگر مقابله با مرد سالاری، به وسیله رفتارهای قهری و خشونت آمیز انجام شود، تفاوتی با تفکر متعصبانه حاضر ندارد؛ بنابراین لازم است که زن و مرد قبل از شروع زندگی مشترک، این مسائل را باهم مطرح کرده و بعد از ازدواج نیز به طور مسالمت آمیز برای سلامت خانواده و داشتن یک خانواده سالم تلاش نمایند.

 

 1 - تعریف دقیق نقش ها

 زن و مرد باید با کمک یک روانشناس، نقش‌های خود را در زندگی بشناسند. حضور زن در اجتماع از نظر روحی برای زندگی بهتر به آنان کمک می‌کند. داشتن درآمد توسط زنان و کمک به تامین مخارج زندگی و همچنین حضور مرد در کارهای خانه، همه می‌تواند وحدت خانوادگی و اتحاد و همراهی زن و مرد را در زندگی به بار بیاورد.

 

 2 - پایین آوردن توقعات

 دو طرف هم زنان و هم مردان نباید از یکدیگر توقع بیجا داشته باشند. مرد در شرایط کنونی، فشار اقتصادی زیادی را تحمل می‌کند و نباید انتظار از مردان از طرف هر دو جنس بالا باشد. زمانی که توقع از مرد بالا باشد، تفکر مرد سالاری در او تقویت می‌شود.

 همیشه انتظارات غیر منطقی در زندگی زناشویی دردسر ساز می شود. تفاوتی ندارد که این انتظارات از جانب کدام یک از زوجین مطرح شود؛ در هر صورت آثار مخرب آن در فاصله زمانی کمی در زندگی زناشویی نمایان شده و مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.

 

 3 - حمایت خانواده ها

 مهمترین قسمت مقابله با تفکر مردسالارانه، تربیت درست خانواده هاست. تفکیک جنسیتی بین دختر و پسر در خانه، انجام کارهای سنگین برای پسر و کارهای خانه برای زن و توقع زیاد از پسران خانواده، باعث ایجاد تفکر تبعیض جنسیتی و مردسالاری می‌شود.

 خانواده‌ها باید عدالت و برابری، محبت کردن، همیاری و همراهی را به فرزندان خود فارغ از جنسیت آن‌ها آموزش دهند. بدین صورت در دوران بزرگسالی هم این برابری را برای ازدواج فرزندان و در زندگی مشترک‌شان اعمال کنید.