بازگشت به زندگی بعد از خیانت

آیا بعد از تجربه سهمگین خیانت با هم آینده ای داریم؟

این پرسش مهم ترین مسئله ای است که تاکنون با آن روبرو شده اید.

 آیا شما و همسرتان می توانید زخم هایتان را التیام ببخشید؟

می توانید مجدداً رابطه عاشقانه مبتنی بر اعتماد متقابل بسازید؟

 آیا می‌توانید در مسیر رضایت و غنی سازی زندگی یکدیگر پیش بروید؟

 پاسخ این است: «احتمالاً». بسیاری از زوج هایی که بعد از مشاوره خیانت با هم می مانند، عشق و احساس امنیت را به رابطه زناشویی شان باز می گرداند.

 اما زوجینی که خیانت را به حال خود رها کرده و اعتقادی به مشاوره خیانت همسر ندارند، گرچه کنار هم مانده اند اما قلبشان سرشار از جراحت ها، بدگمانی ها و ناراحتی هاست.

 در این شرایط با هیجان های گیج کننده دست به گریبانند که حتی نمی دانند آیا می خواهند با هم بمانند یا نه؟