بازتاب نوزاد

بازتاب نوزاد

 

بازتاب یا reflex، پاسخ‌ حرکتی غیرارادی و خود به ‌خودی به یک محرک بیرونی است که برای بقای انسان لازم هستند. بعضی بازتاب‌ها همیشه در بدن شما وجود دارند، مانند عطسه و بازتاب پرش زانو اما بازتاب‌های نوزادی ویژه سن خاصی هستند و باید به صورت طبیعی از بین بروند.

بازتاب‌های نوزادی از آغاز تولد حضور دارند، اما به طور طبیعی در سال اول زندگی از بین می‌روند. وجود بازتاب‌های نوزادی پس از زمان طبیعی آن و یا در بزرگسالی، می‌تواند نشان‌دهنده وجود آسیب‌های عصبی و یا بیماری باشد. تمامی بازتاب‌های نوزادی در بدو تولد توسط ماما یا پزشک بررسی می‌شود تا در صورت وجود مشکل خاص، نوزاد تحت آزمایش‌های ویژه قرار گیرد. آموزش والدین در مورد کودک توسط یک روانشناس کودک تلفنی نیز می‌تواند به حفظ و افزایش سلامت نوزادان کمک کند.