اهمیت مشاوره نوجوان

اهمیت و لزوم استفاده از مشاوره روانشناسی در نوجوانانهمانطور که پیش تر گفته شد، چالش های بی شمار بلوغ و نوجوانی و نوسانات احساسات نوجوان ممکن است باعث احساس تنهایی، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس و سایر مشکلات روحی و روانی شود. در این برحه فرزندان به علت همراهی و همدلی نکردن خانواده، از ترس قضاوت های نادرست در صورت بروز مشکلات نتوانند از کسی کمک و راهنمایی بگیرند و دچار بحران شوند.
در چنین شرایطی مشاور روانشناس به واسطه ی اینکه شرایط را درک می کند و قضاوتی نمی کند می تواند به منزله ی یک دوست آگاه و پیشتیبان، کمک رسان روزهای سخت نوجوان باشد.

والدین هم برای بهبود رابطه ی خود با نوجوان می توانند از مشاور روانشناس کمک گرفته و با به کار بستن توصیه های او حمایت و محبت و تاییدی که نوجوان در این دوران نیاز دارد را تامین کرده و به وی در پشت سر گذاشتن این مرحله ی خطیر و سلامت روح و روان فرزندشان کمک به سزایی کنند.