اهمیت رابطه مادر و دختر

به گفته روانشناس و مشاور نوجوان رابطه مادر و دختر قوی ‌تر از سایر روابط والدین و فرزندان است و این رابطه ای است که به یک زن کمک می کند تا هر رابطه دیگری را در زندگی ایجاد کند. از این رو، این یک رابطه ارزشمند برای هر زنی است.

همچنین، یکی از این روابط است که ماهیت خود را تغییر می دهد. با گذشت سالها، برخی از چالش های دشوار از راه می رسند. این معمولاً به دلیل شکاف نسلی است برای مثال زمانی که مادران سعی می کنند با ایجاد پارامتر های خاصی از دختران خود محافظت کنند و دخترانشان در مقابل آنها عصیان می کنند. پس جای تعجب نیست که مردم می گویند “مثل مادر، مانند دختر”!

از آنجایی که هر رابطه مادر و دختری منحصر به فرد است، رابطه مشترک این دو با یکدیگر نیز متفاوت خواهد بود. برخی از روابط مادر و دختر می توانند از همان ابتدا پیوندی پیچیده داشته باشند، در حالی که برخی از آنها می توانند با شروع رشد دختر مسیر دشواری را طی کنند. هر یک از الگو های ناکارآمد بین مادر و دختر می تواند این پیوند ویژه را خراب کند. بنابراین در این زمان است که اهمیت رابطه مادر و دختر در اسلام خودش را نشان می دهد. اما چاره کار کجاست؟ چه راه هایی برای بهبود رابطه مادر و دختر وجود دارد؟