اهداف مشاور کودک

اهداف بهترین مشاوره کودک

برخی از اهداف بهترین مشاوران کودک آنلاین و تلفنی عبارتند از:

 1- بررسی نیاز و مشکلات کودک و شناخت خواسته های اساسی کودکان

 2- کمک و ارائه راه حل به کودک برای حل مشکلات

 3- شناخت علمی کودکان در حوزه های مختلف فیزیکی، اجتماعی و اخلاقی

 4- آموزش رفتار مناسب به والدین در جهت برخورد مطلوب با کودک

 5- یاد دادن واقع بینی به کودکان