اهداف زوج درمانی

اهداف زوج درمانی برای زوجین

 

 بالا بردن آگاهی اعضای خانواده در زمینه روش های مختلف حل مشکل متعادل ساختن فردیت و پیوستگی اعضای خانواده افزایش ارتباط چهره به چهره و کاهش سرزنش کاهش یا رفع تعارض و اضطراب در روابط بین فردی تقویت حساسیت نسبت به نیازهای هیجانی اعضای خانواده به وسیله یکدیگر و برآورده کردن نیازها تقویت ظرفیت افراد خانواده برای مقابله با نیروهای مخرب درون و بیرون از محیط خانواده نفوذ بر هویت خانوادگی و ارزش‌های آن، به طوری که اعضای خانواده به سوی رشد و سلامتی گرایش پیدا کنند