انگیزه های اشتباه ازدواج در مردان

انگیزه های اشتباه ازدواج در مردان 

انگیزه‌های ازدواج مردان بسته به وِیژگی‌های شخصیتی و شرایط مالی یا موقعیت‌هایی که با آن مواجه می‌شوند متفاوت است.

 ازدواج در برخی جوامع سنتی شیوه پسندیده‌ای جهت ارضای نیازهای جنسی است. در صورتی که ازدواج صرفا براساس جذابیت جنسی یا فشارهای جنسی باعث می‌شود چشم‌تان به روی بسیاری از حقایق بسته شود و در چنین ازدواجی به دلیل نادیده گرفتن دیگر ابعاد زندگی مشترک، رابطه زناشویی به خطر می‌افتد.

 همچنین به دلیل نگاهی که برخی سازمان‌ها به افراد متاهل دارند و ازدواج را یکی از شروط استخدام می‌‌دانند، باعث می‌شود متقاضیان به کار در این سازمان‌ها مجبور به ازدواج شوند. پس جوانی که جویای کار است خود را ملزم می‌بیند که ازدواج کند، در شرایطی که شاید آمادگی لازم برای آغاز زندگی زناشویی را نداشته باشد.

 از دیگر انگیزه‌های اشتباه در مردان می‌توان به اشتباه گرفتن جذابیت جنسی با عشق اشاره کرد. بودن با یک زن زیبا برای بسیاری از مردان لذت بخش است.

 اما وقتی جذابیت جنسی محو می‌شود، موضوعات اساسی نادیده گرفته شده پیش از ازدواج، خود را نشان می‌دهند.

 اگر اعتماد متقابل، تفاهم و برنامه‌های مشترک برای آینده وجود نداشته باشد، نمی‌توانید ازدواج موفقی داشته باشید.