انگیزه های اشتباه ازدواج در زنان

انگیزه های اشتباه ازدواج در زنان 

انگیزه‌های ازدواج زنان وابسته به موقعیت و شرایط فردی متفاوت است.

 در مواردی که صمیمیت و همدلی در محیط خانواده وجود نداشته باشد و فضای پرتنشی حاکم باشد، با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر فرهنگی معمولا برای زنان وجود دارد ممکن است ازدواج عاملی برای فرار از خانواده باشد.

 در این شرایط چون فرد از روی احساس و به دور از منطق تصمیم به ازدواج می‌گیرد معمولا موفق نخواهد شد.

 از دیگر انگیزه‌های اشتباه که در میان زنان عمومیت دارد ترس از بالا رفتن سن است که البته خانواده و دوستان نیز به این ترس‌ها دامن می‌زنند.

 برخی دیگر ممکن است صرفا برای رسیدن به رفاه بیشتر و جبران کمبود‌ها تصمیم به ازدواج بگیرند. بدون اینکه در نظر داشته باشند چقدر با فرد مقابل تفاهم دارند.