انواع خیانت زوجین

انواع مختلف خیانت 

 

خیانت احساسی

 این نوع خیانت، بی توجهی به یک رابطه برای دنبال کردن منافع احساسی است.

 

 خیانت جنسی

 در این نوع خیانت اغلب افراد دلبستگی عاطفی را تجربه نمی کنند. مطالعات نشان میدهد مردان در بخشیدن رابطه جنسی خارج از ازدواج و خیانت زن، سختگیرتر هستند. در واقع وقتی احساسات درگیر نباشند، احتمال اینکه زنان ماجرا را ببخشند، بیشتر است. به این مثال توجه کنید: هشت سال از زندگی مشترک لیلا و علی میگذرد. اما لیلا میگوید که در یک سال گذشته، علی رفتارهای عجیبی داشته است. مثلا او بعضی شبها تا دیروقت خارج از منزل میماند.

 یا تمایل چندانی به برقراری رابطه جنسی نداشت. ابتدا فکر میکردم خستگی یا مشغله های کاری باعث شده این رفتارهای عجیب از همسرم سر بزند. اما وقتی دیرآمدن ها و بدخلقی هایش ادامه دار شد، فهمیدم چیزی در رابطه ما تغییر کرده است. تا در نهایت فهمیدم او با زن دیگری رابطه جنسی دارد. 

این موضوع من را افسرده و گوشه گیر کرد. یک سوال بزرگ و آزار دهنده که در چنین موقعیتی مطرح میشود، این است که بعد از خیانت همسر چه کنیم؟ 

من برای یافتن پاسخ، از مشاوره تلفنی خیانت استفاده کردم. در جلسه مشاوره خیانت تلفنی، روشهای درمان خیانت را آموختم. در واقع یک روانشناس خوب در زمینه خیانت در وهله اول به شما کمک میکند، شانسی دوباره به زندگیتان بدهید. 

 

خیانت مجازی 

این خیانت از طریق فضای مجازی انجام می شود. البته ممکن است آنلاین بماند و هرگز به حد صمیمیت جنسی نرسد. یا ممکن است دو نفر با هم قرار ملاقات بگذارن. این نوع روابط ممکن است شامل مشاهده پورنوگرافی نیز باشد. برخی از افراد خود این عمل را نوعی خیانت می دانند.