انواع خدمات مشاوره خانواده

انواع خدمات قابل ارائه در مشاوره خانواده توسط روانشناسروانشناس خانواده، تقریبا در تمامی سطوح می تواند به شما مشاوره دهد و مشکل شما را حل کند. مواردی که در ادامه عنوان می شوند، بیشترین و پر کاربرد ترین نوع از مشاوره هایی هستند که مراجعین درخواست می کنند:

مشاوره ساختاری : مشاوره ساختاری بیشتر بر روی پایه و اساس یک خانواده تمرکز می کند و باعث افزایش و تقویت ارتباط و قانونمندی اعضای خانواده می شود. این نوع از مشاوره ، در صورت عملی شدن ، باعث ایجاد آرامش بیشتر و تعیین حد و مرز بین اعضای خانواده می شود.

مشاوره سیستماتیک : مشاوره سیستمی درواقع بر روی ناخوداگاه اعضای خانواد تاثیر میگذارد و با انجام تمرین های لازم که روانشناس به اعضای خانواده می دهد ، باعث تغییر بدبینی و نوع نگاه اشخاص به یکدیگر می شود. در این نوع از مشاوره با رو به رو کردن اعضای خانواده با یکدیگر ، باعث می شود که مشکلات به طور عمقی حل شوند.

مشاوره استراتژیک : این نوع از مشاوره به طور مستقیم بر روی مشکل اصلی انجام می شود و مشاور روانشناس ، به شما تکالیفی می دهد تا در خانه انجام دهید. این تمرین ها ، ممکن است بر روی نوع رفتار و برخورد اعضای خانواده با یکدیگر تاثیر داشته باشد و یا برای تصمیم گیری های مهم در لحظات حساس ، که چگونه با هم رفتار کنند ، موثر باشد.