افسردگی نوجوان

افسردگی در نوجواناندر نوجوانان با تغییرات عاطفه را می توان دید و زمانی که این تغییرات برای مدت طولانی باشد به عنوان هشداری باید دانشت و نسبت به درمان افسردگی در نوجوانان باید اقدام کرد از علائم افسردگی در نوجوانان می توان به بی علاقگی ، بی انگیزگی ، افت تحصیلی ، خشم و عصبانیت ، خستگی زود هنگام ، تغییرات خواب و خوردن و..... می باشد .

در نوجوانان می توان انواع اختلال های عملکردی را در مرکز مشاوره روانشناسی نوجوان درمان کرد نظیر دروغ گویی ، رفتار های ضد اجتماعی ، درمان ترس در نوجوانان ، کنترل عصباینت و پرخاشگری نوجوانان و همچنین اختلال های ارتباطی نظیر ناتوانی در سازگاری ، ناتوانی در برقراری ارتباط نوجوانان و اختلال های عاطفی وهمچنین ارتقا عملکرد یا درمان مشکلات رفتاری و هیجانی و حتی اختلال های تغذیه ای. همه ی موارد گفته شده نیازمند تشخیص و درمان می باشند