افزایش درک و فهم همسران از یکدیگر

برای ایجاد اعتماد در زندگی مشترک افزایش درک و فهم متقابل از همسر امری ضروری است . مردان و زنانی که صمیمیت زیادی با همسرشان دارند در پیش بینی احساسات ، عقاید و باورهای همسرشان بسیار دقیقند . همسرانی که از زندگی خود رضایت بالایی دارند می توانند شخصیت ، علایق ، احساسات و نیازهای اجتماعی همسرانشان را وصف کنند و همسران آنها نیز می توانند به همان صورت همسر خود را به لحاظ ظاهر ، احساسات ، توانمندی ها و ضعف ها وصف کنند . آنها وقت زیادی که با هم صرف می کنند ، با یکدیگر درباره احساسات و اتفاقات روزمره یا آنچه همکارشان یا فرزندشان گفته است حرف می زنند و به همین دلیل ارتباط و اعتماد بیشتری به هم پیدا می کنند .