اصول مشاوره خانواده

یک اصل اجتناب ناپذیر در روانشناسی خانواده

با توجه به اینکه همه انسان ها در اجتماعی به نام خانواده زندگی می کنند و یا حتی در صورت زندگی انفرادی به نحوی به یک خانواده متعلق دارند، نباید تنها شرایط و منافع شخصی در نظر گرفته شود. ما نسبت به تک تک اعضای خانواده خود، مسئولیت هایی داریم و می بایست برای حفظ ارکان خانواده به آنها پایبند باشیم. خوشبختانه در کشور ما، خانواده در بالاترین جایگاه فردی و جمعی قرار دارد و این موضوع نشان دهنده مهر و محبت بالای اعضای خانواده ها در ایران است. باید این مساله را در نظر داشته باشیم که ما تنها زندگی نمی کنیم که هر طور خواستیم زندگی کنیم  و بر همین اساس حتما باید بدانیم که رفتار و کردار ما بر جو خانواده اثرگذار است. اگر یکی از اعضای خانواده مشکلی داشته باشد کل خانواده را درگیر خود می کند. جالب است بدانید منشا مشکلات انسان ها در یک جایی از گذشته قرار دارد  اگر شخصی پرخاشگر است، دروغ می گوید، افسرده است، همیشه منفی نگری می کند، تعهد اخلاقی ندارد و … باید دانست که این مشکلات به یکباره به وجود نیامده است و غالبا ریشه در سبک زندگی و سیستم خانوادگی آن شخص دارد. زمانی که یک شخص برای مشکلی به روانشناس مراجعه می نماید با بررسی های مقدماتی اگر مشخص شود که منشا ایجاد این مشکل از خانواده بوده، لازم است دیگر اعضای خانواده نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکار متناسب با شرایط موجود ارائه شود.