اصول رفتار با کودک

چند روش برای اصول رفتار با کودک که در تربیت کودک نقش دارند



ثابت عمل کردن
فرض کنید، کودکی رفتار زشتی انجام داد و شما در عمل به او خندید، سپس در مرتبه بعد او همان کار را انجام داد و شما عصبانی شدید، در این حالت گفته می شود، شما در رفتارتان ثبات ندارد و این باعث گیج شدن کودک می شود.
این باعث می شود کودک ترتبیت مدنظر شما را یاد نگیرد. برای بهترین روش ترتبیت کودک حتما با روانشناس ترتبیت کودک مشاوره کنید. روانشناسان خوشحال می شوند در این زمینه ها به شما کمک کنند.

پدر و مادر باهم هماهنگ باشند
یکی از مواردی که کودک را در هنگام سن تربیت آموختن سردرگم می کند، هماهنگ نبودن رفتار پدر و مادر می باشد. برای مثال فرض کنید کودک یک حرف زشت می زند، اگر پدر بخندد و مادر ناراحت شود، کودک سردرگم می شود که آیا رفتار خوبی داشته است یا نه.
برای همین تربیت درست را تشخیص نمی دهد. در نتیجه به عنوان پدر و مادر یک کودک سعی کنید رفتارتان را هماهنگ کنید. برای اینکه خیلی عالی فرزند خود را تربیت کنید، حتما از یک مشاور روانشناس تربیت کودک که متخصص اینکار است مشورت کنید. روانشناسان تربیت کودک همیشه علم خود را به روز می کنند و راه های خوبی را جلوی پای شما قرار می دهند.

به خوبی با فرزند خود گوش دهید
وقتی فرزند شما به شما چیزی می گوید به درستی به او گوش دهید، به او نگاه کنید. برای فرزند خود وقتی بگذارید و مودبانه به او پاسخ دهید.

الگوی درستی برای فرزند خود باشید
کودکان از رفتار شما الگو برداری می کنند تا از حرف شما. پس تا می توانید کاری که خودتان آن را بد می دانید انجام ندهید. برای مثال اگر دوستدارید کودکان زیاد چایی نخورد، نباید خودتان هم زیاد چایی بخورید. برای اطلاعات بیشتر حتما می توانید از یک مشاوره روانشناس تربیت کودک مشاوره بگیرید.

آزادی یا محدودیت افراطی درست نکنید
متاسفانه بعضی از والدین کودکان خود را بیش از حد آزاد می گذارند و بعضی خیلی زیاد محدود می کنند. وقتی یک محدودیت را مشخص می کنید ابتدا کمی فکر کنید ببینید آیا منطقی است. برای محدودیت های خود دلیل را مشخص کنید. مثلا اگر می خواهید فرزند شما زیاد قند نخورد، دلیل آن را هم به او بگویید.

در زمان مناسب به فرزند خود امر کنید
در مواقعی به کودک خود، دستوری بدهید که توان آن را داشته باشد یا سرگرم کار دیگری نباشد، برای مثال به فرزند خود می گویید، دست هایت را بشور و کودک به دلیل اینکه خسته است آن را انجام نمی دهد، این باعث می شود کودک نافرمان بار بیاید.

نیازی نیست همه نیازهای کودک برآورده شود
هر وقت دیدید کودک یک چیزی خواست، فوری برای او آن را تهیه نکنید، همچنین باید توجه داشته باشید که نباید زیاد به کودکتان نرسید.