ازدواج موقت

ازدواج موقت  چیست ؟

 

بسته به نوع و فرهنگ هر کشوری، اشکال مختلفی برای چنین شرایط و افرادی وجود دارد. اما در کشور ما که پایبند به احکام اسلامی می باشد، روش دیگری معرفی شده است که شرعی و قانونی محسوب می شود. آن هم ازدواج موقت است.

ازدواج موقت یعنی آنکه مرد و زن بر خلاف ازدواج دائم، به طور کوتاه مدت و غیر رسمی با یکدیگر عقد کرده و می توانند رابطه جنسی نیز برقرار کنند. اما مسلما چنین ازدواجی خالی از جوانب منفی و مثبت نیست. در ادامه به طور کامل در مورد پیامدهای منفی ازدواج موقت بر زندگی مردان و زنان صحبت خواهیم کرد. اما خوب است که ابتدا جنبه های مثبت آن را نیز بازگو نماییم.

  • امکان پاسخ دادن به نیاز جنسی در زمانی که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و غیره نتوان ازدواج دائم نمود.
  • کم تر شدن میزان بی بند و باری و افزایش روابط آزادانه با جنس مخالف در جامعه
  • ملزم کردن مرد به گرفتن حضانت فرزند و تامین مالی او در صورت بچه دار شدن
  • ثبت شدن رسمی اسم پدر و مادر در شناسنامه فرزند در صورت باردار شدن زن و به دنیا آمدن کودک
  • کم تر شدن فساد و گناه در صورت انجام قانونی ازدواج دائم