1000

ازدواج فامیلی

ازدواج فامیلی به وضعیتی اشاره دارد که در آن ازدواج بین افرادی صورت می‌گیرد که درجه‌های قرابت نزدیکی با یکدیگر دارند، این نوع ازدواج در برخی فرهنگ‌ها و جوامع به عنوان قانونی و مجاز تلقی می‌شود، در حالی که در دیگر فرهنگ‌ها و جوامع، به دلیل مشکلات بیولوژیکی، زیست‌شناسی، روان درمانی و اجتماعی که ممکن است در این نوع ازدواج‌ها به وجود آید، مورد تحریم و محدودیت قرار می‌گیرد.

علت روشن شدن مشکلات بیولوژیکی می‌تواند تحت عنوان "ارث‌بری" طی مسیر زمانی طولانی به تکامل رسیده و مانعی جهت برخی بیماری‌ها از طریق دفع مواد زائد شده و بالعکس از طریق تشدید و عمق‌بخشیدن برخی از مشکلات بیماری‌ها شده باشد که موجب نیاز شده است که زن و شوهر حق و مالکیت مشترک را نداشته باشند و با تصمیم به ازدواج در صفحه مستقل زندگی کنند تا بتوانند از این ویژگی‌های زیستی خود بهترین استفاده را ببرند.
علاوه بر مشکلات بیولوژیکی، مشکلات روانی و اجتماعی نیز ممکن است در ازدواج فامیلی به وجود آیند. به عنوان مثال، تعاملات خانوادگی پیچیده‌تر و پرتنش‌تر خواهد بود، مسائل قانونی و مالی ممکن است پیچیده شده و مشکلات روابط خانوادگی به دلیل ترکیب نقش‌های خانوادگی و رابطه زن و شوهر بیشتر می‌شود. علاوه بر این، تعاملات اجتماعی و پذیرش از طرف جامعه ممکن است با مشکلات مواجه شود و باعث عزلت از جامعه یا تبعیض شود.
بنابراین، در اغلب جوامع ازدواج فامیلی با توجه به مشکلات بیولوژیکی، زیست‌شناسی، روانی و اجتماعی که ممکن است به وجود آید، مورد تحریم و محدودیت قرار می‌گیرد. معمولاً تمرکز بر روابط خانوادگی در خانواده‌هایی که قرابت بیشتری با یکدیگر دارند برای حفظ تنوع ژنتیکی و بهبود سلامت جامعه زیر نظر یک مشاوره روانشناسی و مشاوره ازدواج حرفه ای است.