ازدواج بعد از فوت همسر

ازدواج بعد از فوت همسر

 

 یکی از رویدادهای است که نیاز به بررسی و تامل بیشتری نسبت به ازدواج اول دارد. چرا که ازدواج نمی‌تواند راه حل مناسبی برای کنار آمدن با سوگ همسر باشد.

 فوت همسر یکی از سخت‌ترین سوگ‌هایی است که افراد در طول زندگی خود با آن مواجه می‌شوند.

 سازگاری با تغییرات ایجاد شده در زندگی بعد از فوت همسر نیازمند زمان زیادی است. برخی افراد به شدت از ازدواج مجدد امتناع کرده و برخی دیگر خیلی سریع اقدام به ازدواج می‌کنند.

 در حالت دوم عوامل زیادی ممکن است فرد را مجبور به چنین ازدواجی بکند که بی توجهی به درستی انتخاب‌شان آن‌ها را با مشکلات خانوادگی پیچیده‌ای مواجه خواهد کرد. 

به ازدواج مجدد نباید به عنوان یک ضرورت و پذیرش بی چون و چرای شرایط نگاه کرد. قربانی کردن خود به دلیل شرایط خاص و مشکلات موجود بدترین کار ممکن است که متاسفانه از بسیاری از افراد سر می زند.

 در ازدواج مجدد بعد از فوت همسر نیز مانند ازدواج اول باید تمام شرایط را سنجید و بی گدار به آب نزد. مشاوره ازدواج یکی از راهکارهای مفید و اساسی است که می تواند در این زمینه راهگشا باشد.