ازدواج با دختر بزرگتر از پسر

دلایل گرایش پسرها به ازدواج با دختر بزرگتر چیست ؟

 

 1 - ویژگی شخصیتی

 ممکن است پسر شخصیتی وابسته داشته باشد که دوست دارد توسط فردی دیگر حمایت شود. این افراد علاقمند هستند با زنی ازدواج کنند که از خودشان بزرگتر باشد تا به نوعی نقش مادر را برای او ایفا کند.

 

 2 - وضعیت مالی

 ممکن است یکی دیگر از دلایل ازدواج پسران با دختران بزرگ‌تر از خودشان، وضعیت مالی دختر باشد. دختری که کار می‌کند و وضعیت مالی مستقل و خوبی دارد، می‌تواند در ابتدای زندگی فشار اقتصادی را کاهش دهد.

 

 3 - تجربه و پختگی

 دختران نسبت به پسران زودتر به بلوغ فکری و روانی می‌رسند و حتی می‌توانند بیشتر از سن خود بیندیشند و اقدام به انجام کاری کنند. در نتیجه احساسات و عواطف بر آن‌ها حاکم نمی‌شود و کنترل و مدیریت زندگی برایشان راحت‌تر است.

 

 4 - مادری بهتر بودن

 مادر بودن یک کار بسیار سخت و استرس زا است و معمولا دختران جوان که هنوز به بلوغ فکری کامل نرسیده اند، برای فرزندآوری نگرانی های زیادی دارند. اما زنانی که بزرگ تر هستند و به بلوغ کامل رسیده اند مادر بودن و آینده فرزندان را تضمین می کنند به همین دلیل مردان به ازدواج با این دختران گرایش نشان می دهند.

 

 5 - تکامل جنسی

 بررسی ها نشان دهده که مردان در سنین 18 سالگی بیش تری هیجانات جنسی خود را تجربه می کنند اما این در حالیست که زنان بیش ترین هیجان جنسی شان در سن 30 سالگی اتفاق می افتد. همین مساله می تواند از دلایل گرایش مردان برای ازدواج با دختر بزرگتر از خود باشد.