احساسات ناشی از خیانت همسر

افکار، احساسات و رفتار ناشی از خیانت همسر چگونه است؟1 - افکار رایج
_ باورهای قبلی خود را درباره همسرتان زیر سوال میبرید مثلاً مدت‌هاست دیگر همسرتان را حمایتگر و قابل اعتماد نمی دانید.
_ باورهایی که درباره رابطه زناشویی تان داشته اید را زیر سوال میبرید. مثلاً رابطه زناشویی شما دیگر منبع حمایت و ارضای نیازهایتان نیست.
_رفتارهای همسرتان را به منفی ترین و افراطی ترین شکل توصیف می کنید. مثلا فکر می کنید همسرتان از روی قصد و عمد خواسته به شما آسیب بزند.
_ به آینده مشترک تان شک می کنید.
_می ترسید مبادا پیمان‌شکنی های دیگری وجود داشته باشد که از چشمان شما پنهان مانده است.
_حس می کنید رابطه زناشویی تان خارج از کنترل شماست و بر آنچه بین شما و همسرتان رخ‌میدهد کنترل کمی دارید.

2 - احساسات رایج
_احساسات درهم شکننده و شدیدی مثل خشم، افسردگی و اضطراب را تجربه می کنید.
_ احساس حماقت ،شرمساری یا گناه می‌کنید.
_ درباره ارزش یا جذابیت تان به شک می افتید.
_عمیقاً احساس آسیب پذیری و ناامنی می کنید. _احساسات شما پیش بینی ناپذیر شده و هر روز و هر ساعت تغییر میکند.
_ احساسات خود را نمی شناسید و نمی دانید الان یا در آینده چه پیش خواهد آمد.
_انکار هیجان ها شما را فرا گرفته اند و خارج از کنترل اند.
_ در مورد هر چیزی هیچ احساسی ندارید، احساس کرختی و بی حسی به شما دست می دهد.

3 - رفتارهای رایج
_آشفته و دستپاچه عمل می کنید ،مثلاً برای مدت طولانی بی هدف و بدون جهت گیری خاصی سرگردان و بهت زده اید .
_از نظر عاطفی یا فیزیکی کناره گیری می کنید، مثلاً روزه سکوت میگیرید، یا از تعامل با همسرتان اجتناب می کنید و به دنبال مکانی جداگانه هستید.
_ به دنبال توضیحی درباره رفتار همسرتان هستید. مثلاً مدام میپرسید:« چطور توانستی این کار را بکنی؟»
_ در پی انتقام گیری هستید، مثلاً کلامی یا فیزیکی به همسرتان حمله می کنید. به اموال و رابطه اش با دیگران آسیب می زنید.
_ سعی کنید به خودتان قوت قلب دهید، مثلاً برای جبران شکایت ها و گله هایی که همسرتان پیش تر درباره رابطه جنسی بیان کرده، رابطه جنسی مکرر و شدیدی را با او آغاز می کنید.
ممکن است احساس های منفی دیگری نیز تجربه کنید، شاید احساسات از خشم و اضطراب گرفته تا ترس یا حتی گناه وجودتان را پر کند. وقتی معتقدید با شما نا عادلانه رفتار شده است، خشم واکنشی معمول به پیمان‌شکنی خواهد بود.