ابعاد عشق واقعی

ابعاد عشق واقعی

 عشق می تواند قریب به اتفاق، الهام بخش و حمایتی باشد. شدید ترین و شفا بخش ترین شکل عشق، عشق واقعی است. این بدون قید و شرط است و باعث می شود بیشتر احساس دیده شدن و شنیده شدن داشته باشید. آیا عشق بی قید و شرط وجود دارد؟

 1 - احترام و اعتماد

 احترام به یک دیگر مهم ترین جنبه برای حفظ عشق است. عشق در زمان ها و بحران های سخت محو نمی شود. این فضای کافی برای رشد شخصی را فراهم می کند و شما با یک دیگر به صورت برابر برخورد می کنید. رابطه بدون اعتماد ناکارآمد خواهد بود. وقتی به کسی اعتماد می کنید، با او راحت خواهید بود زیرا به او اعتماد کرده اید. اعتماد به ایجاد عشق کمک می کند.

 2 - پذیرش

 ارزش گذاری و تحمل تفاوت ها به همان اندازه مهم است. هنگامی که یاد می گیرید قبل از قضاوت در مورد آسیب پذیری های شریک زندگی خود، از ویژگی های یک دیگر قدردانی کرده و دلسوز باشید، رابطه زیبا خواهد شد. در عشق واقعی، به جای تلاش برای تغییر شریک زندگی خود، تفاوت ها را می پذیرید.

 3 - ایثار

 عشق همه به این معناست که شما به همان اندازه کخ به نیاز های شریک زندگی خود توجه می کنید، به نیاز های خود نیز توجه کنید. برای دریافت عشق واقعی، باید بتوانید خواسته های خودخواهانه خود را کنار بگذارید و یاد بگیرید که از حرکات فداکارانه او که برای شما انجام داده است قدردانی کنید.

 4 - معاشرت 

عشق به معنای داشتن کسی است که ما را در زندگی خود بپذیرد و با تمام تفاوت ها و مشکلات کنار بیاید. وقتی واقعاً یک دیگر را دوست دارید و از گذراندن وقت با هم لذت می برید، ارزش ها و دیدگاه های مشترکی را به اشتراک می گذارید. آن وقت این رابطه می تواند تحمل زمان را برای شما راحت تر کند. هم چنین شما با یک دیگر احساس امنیت می کنید.

 5 - جاذبه و غشق بی دردسر

 وقتی واقعاً عاشق کسی هستید، هرگز مجبور نیستید تملق کنید و اجباری عشق بورزید تا روابط خود را بهتر جلوه دهید. نیازی به متقاعد کردن یا اجبار چیزی در مورد پذیرفتن یک دیگر نیست. می دانید که زمانی که اشتیاق شدید برای بودن با دیگری وجود دارد، ارتباط عمیق و پایداری ایجاد کرده اید. عشق پایدار نیاز به زمان، تلاش و تعهد دارد اما هیچ چیز اجباری نیست.