ابراز عشق به همسر

اهمیت ابراز عشق و محبت به همسر

 ارتباط عاطفی در کنار ارتباط جنسی و شناختی یعنی در میان گذاشتن عقاید و افکار با یکدیگر مهم‌ترین ابعاد یک عشق سالم را در زندگی زناشویی تشکیل می‌دهند.

 درواقع هیچ‌کدام از این‌ها به تنهایی نمی‌توانند منجر به رضایت‌مندی کافی از زندگی شود. به همین دلیل برای داشتن یک رابطه سالم و عاشقانه لازم است که بتوانید به همه جنبه‌ها و ابعاد ذکرشده توجه کنید.

 نادیده گرفتن اهمیت ابراز عشق و محبت به همسر می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای زوجین به بار بیاورد. رو به رو شدن با بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر خیانت نتیجه‌ خلأهای عاطفی است که افراد در زندگی زناشویی خود تجربه می‌کنند.

 درواقع ممکن است به این دلیل که همسر شما تأیید و رضایت کافی را در کانون خانواده تجربه نمی‌کند، خواسته یا ناخواسته به افراد و محیط‌های دیگری پناه ببرد.

 آسیب‌پذیری او به خاطر کمبودهای عاطفی منجر به این می‌شود که در این محیط‌ها، خیلی زودتر از دیگران در معرض آسیب‌های ذکر شده قرار بگیرد. رفتار عاشقانه با همسر به تشکیل خانواده سالم کمک می کند .