آموزش عذرخواهی به کودکان

اهمیت آموزش عذرخواهی به کودکان

 

 عذرخواهی فقط یک امر و رفتار اجتماعی نیست زیرا به کودک شما کمک می کند اشتباهاتش را شناسایی کند، مسئولیت آن را بپذیرد و رابطه را بهبود بخشد.

 گاهی اوقات، کودک شما ممکن است فقط برای این که شما احساس بهتری داشته باشید، با صدای بلند معذرت خواهی کنند و متاسف باشند.

 در چنین مواقعی کودک چیزی از آن یاد نمی گیرد.

 مهم است که  در مشاوره کودک تلفنی به کودک خود بیاموزید که گفتن متاسفم تنها یک راه حل آماده به کار ساده نیست. او باید بیاموزد و بفهمد که چگونه با رفتار نادرست بر شخص دیگری تأثیر گذاشته است.

 به راحتی می توان فرزندتان را مجبور کرد که کلمه «متاسفم» را بگوید، اما این که او بفهمد چه کاری انجام داده بسیار مهم تر است.

 روشی که شما به عنوان پدر و مادر بچه ها را برای عذرخواهی راهنمایی می کنید به اندازه خود عذرخواهی مهم است.

 برای از بین بردن خجالت و شرم ناشی از عذرخواهی، باید در مورد نحوه واکنش خود به اشتباهات عمدی کودکان آگاه باشید. اولین قدم برای آموزش عذرخواهی به فرزندتان این است که فرزندتان و خودتان را وادار کنید که یک قدم به عقب بردارید.