آرام کردن همسر در لحظه عصبانیت

برای آرام کردن همسر تان در زمان عصبانیت چه باید کرد؟ 


واکنش هر فرد در زمان عصبانیت متفاوت است. حفظ آرامش در موقعیت‌های بحرانی به شما کمک می‌کند تا مسائل را به روش‌های بهتری حل نمایید. معمولا در دعوای بین زوجین اوضاع زمانی از کنترل خارج می‌شود که خشم و عصبانیت بر هر دو غلبه کرده و مانع از رسیدن به نتیجه‌ای منطقی می‌شود.

 1. پیش از آرام کردن همسر تان خودآرام‌شان را حفظ کنید در هنگام عصبانی شدن همسر، شما به صورت ناخودآگاه واکنشی به اندازه عصبانیت او نشان خواهید داد. در این زمان عقب بایستید، آرامش خود را حفظ کرده و سعی کنید که پیش از هر واکنشی، تحت تاثیر عصبانیت او قرار نگیرید. با حفظ آرامش بهتر می‌توانید فکر کنید.

 2. از دید همسرتان به موضوع بنگرید سعی کنید علت عصبانیت همسر خود را بفهمید. آیا روز بدی داشته؟ آیا خسته است؟ در مورد موضوع خاصی نگران است؟ علت خشم او هر چه که باشد رفتار نامناسب او را توجیه نمی‌کند؛ اما پی بردن به علت نا آرامی‌اش، به شما کمک می‌کند تا در مورد موضوعی که او را به این حال دچار کرده، صحبت کنید. 

به این صورت بیشتر می‌توانید به آرام شدن همسرتان امیدوار باشید. در نظر داشته باشید که گاهی افسردگی یا نداشتن مهارت های ارتباطی در همسرتان و یا خود شما مانع از آرامش دادن به او می‌شود. در این زمان بهتر است که برای حل مسائل، از یک روانشناس حرفه‌ای کمک بگیرید.

 3. آرام کردن همسر | سرزنش نکنید کلامی که برای آرام کردن همسر استفاده می‌کنید بسیار اهمیت دارد؛ جملاتی مثل "سعی کن آرام باشی، داد نزن"، کمکی به آرام کردن او نمی‌کند. از خود همدردی و پذیرش نشان دهید. برای این کار تنها به حرف و کلام اتکا نکنید؛ ارتباط غیر کلامی تاثیر بیشتری نسبت به حرف و سخن دارد. به او نشان دهید که درکش می‌کنید. برای مثال می‌توانید بگویید " به نظر عصبانی و خشمگین می‌آیی، بگو چه چیزی تو را انقدرناراحت کرده".

 4. در احترام گذاشتن پا فشاری کنید هر کسی ممکن است در زمان عصبانیت حرف‌هایی گفته یا کارهایی بکند که بعدا از آن‌ها پشیمان شود. پس اگر در زمان عصبانیت به حرف‌های همسرتان پاسخ دهید، شرایط بدتر می‌شود. اگر شروع به سرزنش و دعوا با شما کرد، خود را از آن موقعیت خارج کرده و از او بخواهید که پس از آرام شدن با هم صحبت کنید.

 برای مثال همسرتان با عصبانیت شروع به دعوا و سرزنش شما می‌کند؛ به آرامی به او بگویید "می‌دونم عصبانی هستی، من هم دلم می‌خواهد به حرف‌های تو گوش دهم، اما تا زمانی که بتوانی با من با احترام صحبت کنی به آشپزخانه می‌روم". برخورد صحیح در بسیاری از موارد باعث تمام شدن بحث و دعوا می‌شود.