آثار طلاق

آثار ظلاق چیست ؟مطالعات انجام شده نشان می دهد که اثرات طلاق در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت است، اما به طور عمده طلاق می تواند مشکلات زیر را به وجود بیاورد.

آثار طلاق بر زنان:
ترس از جدایی بعد از یک رابطه ی طولانی مدت و در پی آن اضطراب و استرس و گاهی2 2 2 اوقات افسردگی، مشکلات روانی ای است که معمولا خانم ها بعد از طلاق تجربه می کنند.
به دلیل نگاه جامعه به خانم های مطلقه در بعضی مواقع، آن ها2 احساس ترد شدن از جامعه و عدم امنیت پیدا می کنند. گاهی اگر خانمی استقلال مالی نداشته باشد دچار مشکلات اقتصادی می شو،خصوصا اگر حضانت فرزند یا فرزندان هم با خانم باشد.

آثار طلاق بر مردان:
آقایان هم مانند خانم ها بعد از جدایی، احساس اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند، اما از آن جا که مردان معمولا احساسات خود را بروز نمی دهند و در خود می ریزند، دچار مشکلات جسمی از جمله سکته قلبی و ..... می شوند.
بعد از طلاق مردان دچار احساس تنهایی و علاوه بر آن عذاب وجدان و پشیمانی می شوند، که اگر این احساس طولانی شود می تواند مشکلات عدیده ایجاد کند.

آثار طلاق بر فرزندان:
فرزندان بعد از طلاق والدین غالبا احساس نا امنی و ترس از آینده دارند. آن ها از این که یکی از والدین آن ها را ترک کند، می ترسند. آن ها به شدت احساس بلاتکلیفی می کنند.گاهی آن ها فکر می کنند که در طلاق والدین مقصر هستند و احساس گناه می کنند.
آن ها اندوه و احساس استیصال و درماندگی را تجربه می کنند. اضطراب، خشم، افسردگی و افت تحصیلی از دیگر آثار طلاق بر فرزندان است.