دکتر فرهنگ هلاکویی و دلایل ازدواج نکردن

دکتر فرهنگ هلاکویی و بررسی یکی از دلایل ازدواج نکردن

 

ازدواج نکردن نشانه چیست؟ 

از نقطه نظر دکتر فرهنگ هلاکویی ، ازدواج نکردن مي تواند نشان دهنده اين باشد که شما در مورد خود يا ديگران به اندازه کافي واقع بين نيستيد و يا حتي شايد نشان دهنده اين باشد که فرد بطور خودآگاه يا ناخودآگاه به اندازه کافي مسئوليت پذير نيست و با بهانه آوردن و گذر زمان از اين امر شانه خالي ميکند. 

در جلسات مشاوره دکتر فرهنگ هلاکویی حتي ديده شده اين افراد حدود بيست سال است که به دنبال همسر مورد نظر خود مي گردند و نمي يابند. 

اين افراد اصولا به سراغ اشخاصي مي روند که يا از جانب خود يا از جانب طرف مقابل همديگر را پذيرا نباشند و جواب رد به هم دهند. به عنوان مثال اين افراد ميگويند من عاشق کسي شدم که او مرا دوست نداشت. در صورتي که از نظر دکتر فرهنگ هلاکویي به عنوان يک روانشناس و مشاور، عشق يک رابطه و دوست داشتن دوطرفه است نه يک طرفه. 

عشق يک طرفه بوجود نمي آيد و اگر هم بوجود آيد چند ماه بيشتر دوام ندارد. به اعتقاد دکتر فرهنگ هلاکویی در سن بالا فرد اگر واقعا اهل ازدواج باشد ديگر در شرايطي نيست که بصورت امتحاني در يک رابطه احساسي قرار بگيرد و بعد از مدت طولاني بگويد شرايط ازدواج را نداريم، بلکه فرد بعد از اينکه يک حداقل اطميناني پيدا کرد که هدف طرفين واقعا ازدواج است و حداقل مشترکاتي با هم دارند، وارد رابطه مي شود. (توجه کنيد شرايط يک فرد سي و چند ساله با يک جوان هجده ساله متفاوت است و دوران دوستي و… گذشته است).

 به خودتان رحم کنید در بعضي موارد فرد به دليل شکستهاي قبلي با خودش لج مي کند. در چنین مواردی ممکن است فرد گرايش و تمايل به خود آزاري و حتي رفتار ضد زندگي(anti life behavior) پيدا کرده و به بهانه مختلف از ازدواج ميگريزد. اين گونه افراد در واقع بصورت تدريجي خودکشي مي کنند.

 اين افراد به خويشتن خويش خشم مي ورزند، که اين رفتارها ممکن است بخاطر نارضايتي باشد که والدين يا اطرافيان از آنها دارند. اين افراد با درگير شدن و ماندن در خاطرات و روابط و تجربيات گذشته آنچنان وقت تلف مي کنند که سنشان از ازدواج و توليد مثل و… بگذرد. 

دکتر هلاکوئي با چند صد نفر از اين افراد صحبت کرده که با اينگونه بازيهاي بچه گانه از ازدواج گريخته اند. توجه کنيد در بحث ازدواج و خوشبختيتان شما هيچ موقع نمي توانيد به يک تضمين و امنيت صددرصدي دست پيدا کنيد، همين طور که درمورد مرگ يا زندگي شما در آينده چنين تضميني در جهان وجود ندارد. 

بهتر است از ازدواج و انتخاب شریک زندگی فرار نکنید و به دنبال یافتن ویژگیهای همسر آینده خود باشید. دکتر فرهنگ هلاکویی یکی از اساتید روانشناسی و صاحب نظر در زمینه ازدواج ، دارای آموزشهای جذابی در زمینه ازدواج است.