گفته هایی از دکتر هلاکویی

دکتر فرهنگ هلاکوئی یکی از بزرگترین روانشناسان و مشاوران حال حاضر می باشد . ایشان در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند . این زمینه ها شامل مشاوره ازدواج ، مشاوره خانواده ، جامعه شناس و … می باشد . تعدادی از گفته های جالب دکتر فرهنگ هلاکوئی را با هم میخوانیم: رنجی که موجب مرگ نشود مولد گنج است. تار و پود دنیایی که در آن زندگی میکنیم درد و رنج است. واقعیت تکامل در انسان در همین رنج بردن ها است. گاه ذهن مانند یک دزد عمل می کند؛ وقت و انرژی ما را می دزدد. ما از فرهنگی آمده ایم که گفته اند: هر که میخواهی باش ولی خودت نباش. همه ی ما کم می دانیم. نخست خود را بسازید سپس به دیگران یاری دهید. از لیوان شکسته، آب نمیتوان نوشید. حادثه ی دیروز را نمی توان پاک کرد ولی می توان آن را جبران کرد. گاه شخص دیگری خلاف کرده است و ما خود را مجازات می کنیم. در این دنیا هیچ کس ارزش آن را ندارد که شما خود را به خاطر او نابود کنید، حتی اگر انسان خیلی خوبی باشد. ما به این دنیا فقط برای پرستش و یا پرستاری از دیگران نیامده ایم. نگرانی و اضطراب جوهر حافظه را خشک میکند. خوشبخت فردی است که کنترل ذهن خویش را دارد. دیگری طلب کار شما نیست؛ شما خود را بدهکار میدانید؟ آدم سالم نه طلبکار است نه بدهکار، بلکه بی حساب است. زیبایی صورت و بدن عادی می شود ولی زشتی نه. روی پای خود بایستید و از هیچ کس انتظار نداشته باشید. یکی از مسائل مشکل و پیچیده ی خانواده ها، بستگی و وابستگی است. بیشتر انسان ها مانند یک درخت، ریشه در گل و لای تاریخ دارند. غلط مفید بهتر از درست بی فایده است. پیشنهاد میکنیم این مقاله را بخوانید: چه کنیم که از مشاوره بهتر نتیجه بگیریم؟ علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست. روزی که بخواهید مردم شما را بیشتر و بهتر از آنچه هستید بدانند و بپذیرند، از پا درمیاید. ما می توانیم با روان درمانی بر زخم های کودکی مرهم بگذاریم و خود را خلاص و رها کنیم. حتی در یک زندگی معمولی اگر زخمهای کودکی را درمان نکنیم، در بزرگسالی باعث افسردگی و اضطراب می شوند. اگر خود را دوست دارید دیگران را هم نمی توانید دوست داشته باشید. گاه فرد به دلیل مهرطلبی غیبت می کند. انسان مهربان با عشق واقعی زندگی می کند و فرد مهرطلب با تظاهر به عشق. نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی، شما را در یک رابطه ی غلط زناشویی نگاه می دارد. عشق را در هشت سال نخست زندگی کودک خود بکارید. بیشتر افراد بزرگترین دشمن خویش هستند. مدرسه باید به کودک امکان رشد بدهد نه برای او جهت و هدف مشخص و معین کند. من اگر خلبانی نمیدانم اشکالی ندارد، مگر زمانی که مسئول پرواز هواپیما بلتسم در آمریکا پژوهش ها نشان می دهند که نوجوانان بیش از ماشین، پول و یا روابط جنسی می خواهند پدر و مادر از آنها راضی باشند. درد کشیدن و رنج بردن فضیلت نیست. مادری می تواند به فرزند خود سلامتی بدهد که نخست خود را دوست داشته باشد. از نظر علمی، ضمیر آگاه منفی را نمی فهمد و نمی پذیرد. پس به جای نگران نباش باید گفت: آرام باش. در مورد واقعیت نباید با هیچ کس معامله و سازش کرد. یکی از دلایل جنون جوانی (اسکیزوفرنی)، دریافت پیام های دوگانه و چندگانه در دوران کودکی است. فرد با تنبیه تربیت نمی شود، بلکه پنهان کار و دروغگو می شود. به بچه ها اجازه دهید حرف بزنند تا خود را بفهمند و شما هم آنها را بشناسید. سیاست، نباید حقه بازی و دروغ، بلکه مدیریت صحیح باشد. ریشه ی اصلی دروغ، ترس است. شرط بهتر شدن این است که آگاه باشیم و بپذیریم که نمی دانیم. زندگی برخی از آدم ها جهت، هدف، مقصود و معنا ندارد. بسیاری از انسانها کالای ازدواج و برخی کالای پدری و مادری نیستند. برخی از مردم تصور می کنند متخصص همه چیز هستند. واقعیت جای بحث نداره ولی عقیده جای گفتگو دارد. محبت به معنای محنت نیست. مسیر روان درمانی، همانند جراحی ست و نتیجه ی روان درمانی: لذت ، شادی و آرامش ژن سالم بر ژن بد غالب است. هنگامی که از فرزند خود می خواهید برای دیگران نمایش بدهد، در بزرگسالی دائم به دنبال گرفتن توجه و تایید دیگران خواهد بود. نظر خود را به بچه ها تحمیل نکنید. تا هنگامی که بین زن و مرد تساوی برقرار نشود، بشریت روی آرامش و آسایش نخواهد دید. من، پدر و مادری را ستایش می کنم که به فرزند خود به عنوان یک نعمت و مسئولیت نگاه می کند. تمام سیاستمداران دنیا گناهکارند ، مگر آن که خلاف آن را ثابت کنند. با بدی نمی توان بدی را در دیگران از بین برد. انسان هایی هستند که تا پای جان می روند تا به شهرت برسند. عشق و محبت واقعی بین زن و شوهر، یعنی این که من تورا که متفاوت هستی همچنان دوست دارم. انسان سالم در جستجوی تفاوت است. هیچ رابطه ی بد زناشویی، با به دنیا آمدن کودک خوب نمی شود . ازدواج داروی هیچ دردی نیست، بخصوص درد تنهایی. برای تصمیم گیری در امر ازدواج گاه یک دقیقه دیدار از هزار دقیقه گفتار از راه دور مفیدتر است. خود خودتان باشید. زمانی که شما دیگران را بیرحمانه نردبان ترقی خود می کنید در آینده از فراز آن سقوط خواهید کرد. هرکس بهتر است و شاید باید کار خوب، درست و مناسب خود را بکند اگر موجب شادی و رضایت دیگران شد چه بهتر ولی اگر نشد باید همچنان کار خود را انجام بدهد. قهر ، بدترین نوع خشم است که چون موریانه ما را می خورد. گاه شوق مطالعه و علم، مکانیزمی برای فرار از زندگی است. هیچ فرزندی قرار نیست دوست پدر و مادر خود باشد، برعکس پدر و مادر باید دوست فرزند خود باشند. درد و دل را باید پیش متخصص برد، نه دوست و خویشاوند. به پدر و مادر و فرزند باید توجه (بجا) کرد نه نابجا و بیجا۔ برخی برای فرار از مسئولیت و انجام وظیفه، همواره به یاد آوری و بیان مسائل و مشکلات و درد و رنج های گذشته می پردازند. با پذیرش وظیفه و مسئولیته پدر و مادر می شویم نه با تولیدمثل. بیشتر افراد با شخصی ازدواج می کنند که بدترین ویژگی های اخلاقی پدر و یا مادرشان را دارد. پولدار بودن مهم نیست. باید فقیر نبود. فردی برای ازدواج آماده است که نخست خود را شناخته باشد. با فشار، میل به آموختن در کودک به وجود نمی آید.