رابطه جنسی در دوران دوستی

آیا رابطه جنسی در دوران دوستی صحیح است؟

 

وجود رابطه عاطفی و عاشقانه قبل از ازدواج، امروزه یکی از مسائلی است که در جوامع بشری به آن پرداخته می شود و دختران پسران راغب هستند قبل از ازدواج به برقراری رابطه عاطفی با جنس مخالف خود بپردازند. اینکه این روابط منجر به ازدواج شود یا نشود امری جداست ولی باید این نکته را دانست که در بسیاری از روابط عاطفی و عاشقانه قبل از ازدواج، دو فرد می توانند به بر قراری رابطه جنسی با یکدیگر بپردازند یا نه که در این مقاله در مورد مزایا و معایب این عمل در این دوران صحبت می کنیم. 

مشاوره ازدواج می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. رابطه عاطفی امروزه در فرهنگ های مختلف وجود روابط عاطفی و عاشقانه قبل ازدواج به امری متداول تبدیل شدi و کمتر دختر یا پسری را می توان مشاهده کرد که در دوران زندگی خود مخصوصا از دوران بلوغ که غرایز جنسی نیز پا به عرصه می گذارند، رابطه عاطفی و عاشقانه با جنس مخالف را تجربه نکرده باشد.

 از نظر روانشناسی در بسیاری از این روابط عاشقانه و عاطفی تنها ترشح هورمون های جنسی و بر هم خوردن تعادل هورمونی بدن که در دوران بلوغ اتفاق می افتد، باعث ایجاد احساس عشق در افراد می شود. در فرهنگ‌های مختلف با توجه به سطح دانایی افراد آن جامعه نسبت به این رفتار که جزئی از رفتار طبیعی در انسان‌ها در نظر گرفته می‌شود، با آن موافق بوده و یا اینکه مخالفتی نسبت به آن شکل نمی‌گیرد.

 اما در فرهنگ‌های سنتی همچون ایران، وجود این روابط با مخالفت‌های شدید از طرف خانواده ها همراه است و به همین دلیل وجود این روابط بین دختران و پسران در فرهنگ‌های سنتی به نحوی پنهانی انجام می گیرد. در این نوع روابط عاطفی، افراد با یکدیگر از احساساتشان نسبت به همدیگر صحبت می کنند و برای اثبات دوست داشتن‌شان به همدیگر فعالیت هایی را انجام می دهند. 

این روابط می تواند به نحوی کمک کننده باشد زیرا در بسیاری از موارد ختم به ازدواج می شوند و یک زندگی مشترک با شناخت را برای افراد به وجود می‌آورند و از طرفی اگر ختم به ازدواج نشوند، یک تجربه بسیار خوب برای هر دو طرف خواهد شد. وجود رابطه جنسی در روابط عاطفی رابطه جنسی می تواند یکی از ارکان روابط عاطفی در فرهنگ های غربی باشد و فرهنگ های غربی این نکته را پذیرفته باشند که رابطه جنسی یک اصل در روابط عاطفی محسوب می شود و با آن مخالفتی نداشته باشند.

 اما در سایر فرهنگ ها این نگرش که در روابط عاطفی از روابط جنسی بهره گرفته شود، یک نگرش کاملا غلط بوده و حتی از نظر روانشناسی هم می تواند معایبی را همراه داشته باشد. وجود رابطه جنسی قبل از ازدواج برای هر دو جنس یک اتفاق منحصر به فرد خواهد بود زیرا از لحاظ غریزی و بیولوژیکی می‌توان این نکته را در نظر گرفت که هر دو جنس به وجود رابطه جنسی نیاز دارند.

 رابطه جنسی می تواند موجب نزدیکی دو فرد به همدیگر شود و رابطه عاطفی افراد را به مرحله بالاتری منتقل کند و یک تمایل برای برقراری روابط جنسی دیگر در افراد به وجود آورد. رابطه جنسی در دوران دوستی برای افرادی اهمیت دارد که خواستار ازدواج با یکدیگر هستند و بروز رابطه جنسی قبل از ازدواج به زندگی مشترک آینده افراد آسیبی وارد نمی کند. اما باید این نکته را دانست که انجام رابطه جنسی قبل از ازدواج می تواند موجب سردی افراد از همدیگر شود و از آن جایی که ما در فرهنگی سنتی زندگی می کنیم، باید توجه کنید که انجام رابطه جنسی می تواند برای هر دو جنس معایب و حتی انگیزه ازدواج از هر دو جنس را کاهش دهد.

 رابطه جنسی می تواند در روابط عاطفی تاثیر گذار باشد و این تاثیر می تواند خود را هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی در روابط عاطفی افراد نشان دهد. علل اشتیاق به رابطه جنسی در دوستی افرادی که وارد رابطه عاطفی با یکدیگر می شوند عمدتا اشتیاق خاصی به بر قراری رابطه جنسی با یکدیگر خواهند داشت و این نکته می تواند یکی از دلایل واضح در این امر باشد که بروز و ترشح هورمون های جنسی و حس غریزی و نیازمندی انسان ها برای برقراری رابطه جنسی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و وجود رابطه جنسی در روابط عاطفی را تسهیل کند.

 

 برهی از دلایل اشتیاق به رابطه در دوران دوستی عبارتند از:

 1. متعهد کردن طرف مقابل به رابطه این موضوع بیشتر توسط دختران به وجود می آید که برای متعهد کردن دوست پسرشان به رابطه عاطفی و ایجاد انگیزه برای ازدواج دست به انجام رابطه جنسی با او می زنند. به نحوی که وانمود کنند او دیگر نمی تواند راهی جز ازدواج با دختر را در پیش گیرد. از طرفی همین امر می تواند از طرف پسران اتفاق بیفتد به گونه ای که پسران با انجام رابطه جنسی با دوست دخترشان او را موظف می کنند که بخواهد ازدواج کند و به رابطه عاطفی قدری جدی تر نگاه کند و خواستار ازدواج با شریک جنسی خود باشد. از همین رو یکی از دلایل بسیار آشکار برای متعهد کردن طرف مقابل که در هر دو جنس انجام می‌گیرد، برقراری رابطه جنسی است. می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر فردی رابطه عاطفی برایش جدی نباشد حتی با برقراری رابطه جنسی نمی تواند این احساس تعهد و ازدواج را برای خود زنده کند و از همین رو این اتفاق به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

 2. گرایش به رابطه ی جنسی همان طور که در بالا هم گفته شد در بسیاری از روابط عاطفی هر دو جنس کشش جنسی را در خود دارند و به نحوی خواستار این موضوع هستند که حتی برای یک بار هم که شده بتوانند با شریک عاطفی خود به بر قراری رابطه جنسی بپردازند و همین امر می تواند موجب ایجاد رابطه جنسی در بین افراد شود. از نظر طبیعی و با توجه به سطح ترشح هورمون های بدن، افراد به دو دسته گرم مزاج و سرد مزاج تقسیم می شوند. افرادی که سرد مزاج هستند حتی بعد از ازدواج هم گرایش چندانی به برقراری رابطه جنسی با شریک عاطفی و جنسی خود در زندگی مشترک ندارند و از همین رو این افراد در روابط عاطفی گرایش زیادی به انجام رابطه جنسی نخواهند داشت.

 از طرفی افرادی که معروف به گرم مزاجی هستند در بسیاری از مواقع در شکل گیری روابط عاطفی شان، خواستار رابطه جنسی با شریک عاطفی خود هستند. این افراد برای بر قراری رابطه ی جنسی حتی اگر خواستار ازدواج نباشند، مقابله نمی کنند و از همین رو افراد را در برقراری روابط جنسی با خود ترغیب می کنند. باید این نکته را دانست که نیاز به برقراری رابطه جنسی یک نیاز طبیعی محسوب می شود و در بروز این رفتار نباید از هر دو جنس خرده گرفته شود اما باید با توجه به راهکار های خویشتن داری لااقل تا قبل از زمانی که این رابطه برایشان جدی نشده است از انجام رابطه جنسی با همدیگر امتناع کنند.

 3. عادت به انجام رابطه جنسی گاهی در بین افراد در روابط عاطفی برای یک بار اتفاق می‌افتد که به آمیزش جنسی با یکدیگر می‌پردازند و این امر می‌تواند بعد از همان یک بار به عادت تبدیل شود و هر دو جنس خواستار رابطه عاطفی در مقیاس‌های بالا تر با یکدیگر باشند. این عمل می تواند منجر به عادت شود و افراد بخواهند با یکدیگر در زمان های بیشتر رابطه جنسی بر قرار کنند.

 باید این نکته را در نظر گرفت که در بسیاری از مواقع این رفتار تبدیل به بیماری روانی و جنسی برای افراد می شود و دیگر نمی توانند خود را در بروز این رفتار به سطح تقابل و به مقابله با آن بپردازند. از همین رو باید دانست که افراد اگر بتوانند با یکدیگر رابطه عاطفی را مرز بندی کنند، می توانند از ایجاد رابطه جنسی جلوگیری کرده و مشکلات رابطه جنسی قبل از ازدواج را با خود حمل نکنند. معایب رابطه جنسی در دوران دوستی ما با نگاه قضاوت گونه به این امر نگاه نمی کنیم و صرفا برای آگاهی افراد از ایجاد رابطه جنسی قبل از ازدواج و با هدف این موضوع که رابطه جنسی می تواند مزایا و معایبی همراه داشته باشد، از همین رو انجام رابطه جنسی می تواند قبل از ازدواج امری نا پسند در جامعه ما تلقی شود و به افرادی که قبل از ازدواج رابطه جنسی را تجربه می کنند نگاه سوئی ایجاد شود.

 

 از جمله معایب رابطه جنسی در دوران دوستی می توان به این موارد اشاره کرد:

 1. رابطه جنسی در دوران دوستی | بارداری ناخواسته باید این نکته را در نظر گرفت که در هنگام رابطه جنسی در روابط عاطفی و قبل از ازدواج از آن جایی که هر دو فرد تجربه ای در این خصوص نداشته اند، می تواند در وهله اول باعث پاره شدن پرده واژن شود که در این صورت می تواند راه عبور اسپرم ها به سمت رحم را هموار کنند و از همین رو رابطه جنسی باعث ایجاد بار داری ناخواسته در افراد شود. بارداری ناخواسته می تواند از این نظر مورد توجه قرار گیرد که در فرهنگ های سنتی همانند فرهنگ ایران، فرزند به وجود آمده از این رابطه از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و از نظر حقوقی، حقوق قابل توجهی به این فرزند تعلق نمی گیرد. از همین رو بارداری ناخواسته می تواند مخصوصا برای دختران بسیار تاثیرگذار و آسیب زا باشد.

 2. سرد شدن هر دو فرد برای ازدواج یکی دیگر از معایب این موضوع ایجاد ذهنیت تکراری شدن رابطه جنسی و تکراری شدن افراد برای همدیگر خواهد بود که در این صورت هر دو فرد برای ازدواج با یکدیگر تمایل قابل توجهی نشان نمی دهند. برای پسران ایجاد رابطه جنسی موجب می شود برای ازدواج رغبت قابل توجهی از خود نشان ندهند و رابطه جنسی را جزئی از مراحل دوستی شان تلقی کنند.

 برخلاف دختران که تصور می کنند در هنگام رابطه جنسی همه ی زندگی خود را در اختیار دوست پسرشان گذاشته اند و برای ابراز و اثبات عشقشان به یکدیگر از خود گذشتگی کرده اند. پسران اینطور به این موضوع نگاه نمی کنند و از همین رو می توان مشاهده کرد که پسران نسبت به دختران بعد از رابطه جنسی نسبت به ازدواج سردتر می شوند و تصور می کنند که رابطه جنسی یک امر عادی در دوستی بین افراد به شمار می‌رود. از همین رو توصیه می شود دختران از انجام رابطه جنسی قبل از ازدواج پرهیز کنند چرا که با این کار روند سرد شدن پسران نسبت به خود را تسریع می کنند که این امر موجب می شود افراد در زندگی شخصی خود به یک خلا عاطفی برسند یا به گونه ای پوچی در احساسات و روابط احساسی خود را تجربه کنند.

 3. رابطه جنسی در دوران دوستی | احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی رابطه جنسی در دوران دوستی می تواند احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی را افزایش دهد چرا که در این زمان هنوز شناخت صحیحی از افراد برای یکدیگر به وجود نیامده و از همین رو افرادی که به بیماری های جنسی مبتلا هستند، چیزی از بیماری خود بروز نمی دهند و همین امر موجب می شود که افراد بدون دانستن نکاتی در مورد بیماری های جنسی همدیگر، به آمیزش جنسی با یکدیگر بپردازند که موجب انتقال این بیماری های مقاربتی برای افراد می شود.

 از همین رو تفاوت این موضوع با برقراری رابطه جنسی بعد از ازدواج در این است که برای این منظور در پس از ازدواج، افراد همدیگر را از مشکلات و بیماری های مقاربتی و جنسی خود باخبر می کنند و به شناخت از مشکلات جنسی خود می پردازند. باید به این نکته اشاره کرد که وجود رابطه جنسی قبل از ازدواج به دلایلی که در بالا اشاره شد، می تواند به افزایش احتمال ابتلای افراد به بیماری های مقاربتی منجر شود. موکول کردن رابطه جنسی بعد از ازدواج اگر دو فرد بتوانند در دوران دوستی از برقراری رابطه جنسی با یکدیگر امتناع کنند و به گونه ای خویشتن داری خود را نشان دهند و بتوانند به همدیگر احترام بگذارند، می توان به این نکته اشاره کرد که در صورت بروز چنین اقداماتی افراد به بلوغ فکری و بلوغ جنسی با یکریگر می رسند و می توان این نکته را در نظر گرفت که در برقراری رابطه جنسی و آمیزش جنسی بعد از ازدواج می توانند تمایل بیشتری داشته باشند و باعث شود دلبستگی بیشتر در بین افراد به وجود آید. این عمل می تواند نوید دهنده این موضوع باشد که کیفیت زندگی مشترک در سطح مطلوب تری باشد و شاید بتوان گفت وجود رابطه جنسی در دوران بعد از ازدواج و نه در دوران دوستی در بروز رفتار های عاشقانه و به نزدیکی زوجین به همدیگر کمک کند. افرادی که بخواهند در دوستی دست به عمل رابطه جنسی با معشوقه خود بزنند، سردی رابطه می تواند افزایش یابد، دلبستگی می تواند کمتر شود و از آن مهم تر ارزش و احترام در بین افراد ازبین رود. 

در برخی پسران دیده شده که بعد از رابطه جنسی با دوست دخترانشان، به آن ها برچسب هایی زده و این نکته را می گویند که برای ازدواج به دنبال فردی پاک دامن می گردند. از همین رو دختران باید این نکته را بدانند و برای رابطه جنسی با دوست پسرشان مقاومت نشان دهند تا بتوانند ارزش وجودی خود را در نگاه آن پسر حفظ کنند.  سخن آخر گاهی در دوران دوستی پیش می آید که افراد بخواهند با یکدیگر به تعامل جنسی بپردازند. از همین رو برای مقابله با چنین رفتار ناپخته ای از طرف هر دو طرف، این افراد نیاز دارند به مشاوران و روانشناسان مراجعه کنند و از آنان راهکار هایی را برای مقابله با تمایلشان به رابطه جنسی با یکدیگر دریافت کنند.