طرحواره درمانی چیست ؟

طرحواره درمانی به عنوان یک روش مشاوره و پشتیبانی روانشناختی است که برای حل مسائل روانی و بهبود روابط بکار می‌رود. این رویکرد به دانش‌های روانشناسی، روان‌درمانی، و تجربیات فردی افراد تأکید دارد و بر اساس ارتباط انسانی و پشتیبانی همدلانه تأثیر می‌گذارد.در طرحواره درمانی، به منظور ارتقاء سلامت روانی و بهبود روابط، از تمرکز بر روی عواطف، ارتباطات، و الگوهای رفتاری استفاده می‌شود. این روش به فرد کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری نامطلوب خود را شناسایی کند، از آنها آگاه شود، و ابزارهایی را بیاموزد که به او کمک کنند تا با مسائل خود مواجهه کند و بهبود یابد.
طرحواره درمانی معتقد است که با ایجاد ارتباط معنی‌دار و ایمان به قدرت تغییر، افراد می‌توانند به تعادل روانی بیشتری دست پیدا کنند. این رویکرد نیز بر اصولی چون احترام به فرد، توجه به تجربه فردی، و ارائه حمایت متمرکز استوار است.
با بهره‌گیری از تکنیک‌های متنوعی از جمله مشاوره گفتگویی، تمرینات عملی، و استفاده از ابزارهای روان‌درمانی مختلف، طرحواره درمانی به افراد کمک می‌کند تا مهارت‌های مورد نیاز برای حل مشکلات و بهبود روابط خود را بیاموزند.