ازدواج موفق

 یک ازدواج خوب دو جزء مهم دارد

 

 1 - انتخاب درست 2 - ساختن و حفظ رابطه سالم مشاوره قبل از ازدواج، با تمرکز روی این دو جزء به شیوه پیشگیری عمل می‌کند. با افزایش آگاهی و جلب توجه طرفین به تفاوت‌های فردیشان، ویژگی‌های شخصیتی و حوزه‌های احتمالی بروز مشکل، به آن‌ها کمک می‌کند. 

درنتیجه در درجه اول بتوانند انتخاب صحیحی داشته باشند و در درجه دوم بسیاری از مشکلاتی که در آینده ممکن است برایشان پیش آید را پیش بینی کرده و راه حل ارائه دهد.