دخالت والدین در زندگی مشترک چه تاثیراتی دارد ؟

دخالت والدین در زندگی مشترک فرزندان به معنای مشارکت والدین در تصمیم‌گیری‌ها، راهنمایی و پشتیبانی از فرزندان در موضوعات مختلف زندگی است. این دخالت شامل تأثیرگذاری در تصمیم‌های روزمره، تحصیلی، شغلی، اجتماعی و عاطفی فرزندان می‌شود. به طور کلی، دخالت والدین در زندگی مشترک به منظور رشد و توسعه سالم فرزندان و ایجاد ارتباط نزدیک خانوادگی است.دخالت والدین از دید مشاوره خانواده میتواند شامل موارد زیر باشد:

1. تصمیم‌گیری مشترک: والدین در تصمیم‌های مربوط به زندگی مشترک خود و فرزندان مشارکت کنند. این شامل تصمیم‌گیری در مورد تحصیلات، مسائل مالی، فعالیت‌های سرگرمی، محدودیت‌ها و قوانین خانوادگی است.
2. راهنمایی و توجیه: والدین به فرزندان خود راهنمایی و توجیه می‌دهند. آنها می‌توانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، مشاوره‌های فردی و مشاوره خانواده ارائه دهند و در مسیر تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای سالم فرزندان تأثیر بگذارند.
3. حمایت و تشویق: والدین در زندگی مشترک با فرزندان خود از طریق حمایت و تشویق، ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس، از رشد و توسعه شخصی و عاطفی آنها حمایت می‌کنند.
4. ایجاد محدودیت‌ها و قوانین: والدین ممکن است قوانین و محدودیت‌هایی در خانواده تعیین کنند که به فرزندان کمک می‌کند درک درستی از مسئولیت‌ها، ارزش‌ها، احترام به دیگران و رفتارهای مناسب به دست آورند.

دخالت والدین در زندگی مشترک به منظور رشد و توسعه سالم فرزندان و ایجاد ارتباط نزدیک خانوادگی است. اما باید توجه داشت که این دخالت باید متناسب با سن، توانایی و استقلال فرزندان باشد و به آنها فرصتی برای رشد و خودآگاهی فراهم کند.